С цел повишаване конкурентноспособността и привличане на нови клиенти АИТ започна извършването на :

- супер експресна доставка на товари. Същите се придвижват от товарен до разтоварен адрес без да спират, независимо от разстоянието и дестинацията.
- превоз на ADR товари
- РО-ЛА транспорт по дестинация Испания- Германия и Бенелюкс , използвайки линията на LORRY-RAIL transport по маршрут Luxembourg - Perpignan.
- РО-РО транспорт по дестинаии Испания – Италия , Гърция – България

За подобряване квалификацията на наличния екип шофьори, както и привличането на млади хора към професията на международния шофьор , през 2014 г. АИТ създаде Учебен Център. В него се провеждат курсове за придобиване на категория С и С+Е , както и курсове за професионална компетентност и ADR.


ПАРТНЬОРИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Най-добрата реклама за всеки бизнес са доволните клиенти. За коректността и високото качество на нашите услуги свидетелстват дългогодишните ни договори и партньорство с авторитетни компании от България и Европа.

Ние ценим вашето време !