Тенденции: дигитализацията на складовите пространства

Дигиталната трансформация на складовата дейност ще промени индустрията в посока постигане на висока ефективност, прозрачност и сигурност

 

С бързото развитие на електронната търговия, нарастващия брой на обработваните стоки в складовете и необходимостта от по-бързо и ефективно управление на склада нараства нуждата от трансформация на складовата дейност в посока постигане на интелигентност, ефективност и автоматизация. Според експертите през следващите 10 години предстои скок в развитието на сектора и дигитална трансформация на складовата дейност, което ще доведе до фундаментални промени в начина на работа на складовете.

Проучване на Американската асоциация за логистика и доставки (MHI), сочи, че според близо 80% от анкетираните дигитализацията ще промени индустрията. За 16 на сто тя вече дава ефект върху сектора и създава конкурентно предимство.

Шест са основните аспекта на дигиталния склад, върху които експертите поставят специален акцент.

 

Събиране на данни в реално време и увеличена взаимосвързаност

Складовите системи и системите за веригите за доставки в близко бъдеще ще бъдат изключително прозрачни, благодарение на технологията блокчейн. Тя има ключова роля за постигане на прозрачност на всяко ниво чрез бързо и сигурно пренасяне на информацията и постигане по този начин на ефективен, прозрачен и надежден обмен на данни в реално време.

Технологията блокчейн е неефективна обаче без т.нар. Интернет на нещата (IoT). IoT на практика представлява екосистема от сензорни устройства (за местоположение, влажност, температура и др.), които са свързани помежду си в дигиталните мрежи. Те могат да събират и предават данни в реално време без човешка намеса. Според прогнози на анализатори до 2025 г. броят на устройствата, свързани към интернет, ще достигне 75 милиарда.

Заедно тези две технологии осигуряват видимост в реално време и безпроблемна колаборация между процеси и партньори, което води до развити, ефективни и ефикасни работни модели.

 

Решения за мобилност в складовете

Преходът от настолни работни станции към смартфони и мобилни устройства е основна стъпка към повишаване на ефективността на склада. Редица модерни мобилни устройствата и приложенията значително намаляват времето за придвижване на служителите в склада и им позволяват да работят и да достъпват данни в движение, включително и когато са извън складовите помещения.

В допълнение смартфоните добавят нови възможности към стандартните работни станции в склада. Съвременните складови мобилни решения осигуряват отлична оперативна ефективност и изчислителна мощ, от които се нуждаят операторите.

В помощ при складовите операции идват приложения като изображения (снимки и видео), проследяване, интеграция в облака, видеоконференции, разпознаване на глас/лице и дори лични асистенти. Всички те откриват нови възможности за трансформация на сектора, твърдят експертите.

Мобилността като цяло е ключов фактор за бъдещето на складовите дейности. Това я определя и като една от най-сигурните области за инвестиции в сектора, стига тези инвестиции да са добре планирани и стратегически съобразена с оперативните нужди.

 

Автономни превозни средства, роботизация и автоматизация

Въпреки че все още не са широко разпространени, автономни превозни средства като потенциални заместители на мотокара обещават да революционизират начина, по който се транспортират товари вътре и извън склада. Те могат да преместват стоки в склада, да ускоряват процеса на събиране на стоки и да подпомагат операциите по управление на инвентара.

Роботизирането на процесите в складовете и автоматизацията също помагат значително за намаляване на разходите, времето и усилията на работниците.

В богатия списък на подобни нови технологии не трябва да се пропускат и дроновете. Те са безопасни и икономични, когато става въпрос за локализиране на товари, извършване на инвентаризация и други складови операции. Един дрон, снабден със сензори, камери, баркод скенери или RFID технология, може да достигне дори до най-вътрешните пространства в склада. Тези машини могат да извършват проверки и да управляват инвентара за по-малко от една трета от времето, необходимо за ръчно извършване на съответните операции.

 

Интелигентен анализ и машинно обучение

Удовлетвореността на клиентите, ефективното прогнозиране на търсенето на продукти и по-доброто използване на наличните ресурси са ключови фактори в управлението на съвременните складове. В резултат на това се наблюдава нарастващо търсене на технологични решения за прогнозен анализ и системи, подпомагащи вземането на информирани решения. Целта е да се постигне не само  предвиждане на запасите, но и оптимизиране на капацитета на склада и използването на активите. Именно тук е ролята на прогнозния анализ, при който се използват статистически модели, големи данни и решения за извличане на ценна информация с цел анализ на тенденциите и съставяне на прогнози за бъдещето.

Този тип анализи, заедно с изкуствения интелект (AI), могат да бъдат много ефективни за постигане на оптимизирани нива на запасите, тяхното попълване и повишаване на оперативната ефективност, както и за оптимизация на складовете като цяло.

 

Връзката между хората и технологиите

Една от забележителните характеристики на дигитализирания съвременен склад е взаимната връзка между хората и технологията. Това е възможно благодарение на носимите устройства. Подобна технология осигурява на служителите в склада и на мениджърите достъп до широк спектър от информация в реално време, независимо от тяхното местоположение, среда и физически ограничения.

Носимите устройства представляват малки компютри, които могат да бъдат поставени на китката, главата или която и да е част от тялото. Такива са например смарт очилата, добавената реалност и гласово активираните устройства, който добиват все по-голяма популярност като средства за постигане на ефективно взаимодействие с различни системи. Резултатът е по-добър поток от информация, по-голяма видимост, намаляване на грешките, безопасност и подобрени нива на обслужване при по-ниски оперативни разходи.

 

Управление на запасите в реално време

Пазарът оказва силен натиск за по-ефективно управление на складовите запаси. Необходимостта от повече видимост и контрол върху инвентара става все по-голяма в новите пазарни условия. Системите за автоматична идентификация, като интелигентни сензори, RFID (радиочестотна идентификация), GPS и др., не само осигуряват видимост на инвентара от край до край, но и позволяват постигане на интелигентност в операциите, благодарение на данните, които тези сензори събират. Това помага за оптимизиране на управлението на запасите, като същевременно се увеличава видимостта.

75% от анкетираните в проучването на MHI твърдят, че планират да внедрят подобни системи най-много до две години. Според експертите, системите за управление на запасите в реално време все повече се превръщат в основен елемент на бъдещия склад.

Изводът от тези тенденции е ясен. Дигитализацията на складовете все повече се превръща в реалност и ще стане норма през следващите десет години.

А като една от водещите компании у нас, АИТ Логистик следва най-новите тенденциите в бранша и работи непрекъснато върху подобряване на своите процеси и услуги.

 

________________________

АИТ Логистик предлага модерна складова база с обща площ от 3000 кв.м, разположена на удобна локация в Пловдив с превъзходни комуникационни връзки. Базата разполага със съвременна подемна техника и осигурява широк спектър от логистични дейности. Гъвкавостта на предлаганите услуги, разположението на логистичния парк и разнообразните възможности за наемане от страна на малък, среден и голям бизнес го превръщат в отлично място за изграждане както на местен, така и на международен логистичен хъб.

За допълнителна информация и получаване на оферта

АИТ Логистик

Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 59

+359 878 990 689

logistics@ait-trans.com

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии