Водещи тенденции в логистиката за аерокосмическата индустрия

Веригата за доставки в аерокосмическата индустрия изисква сложна организация. Тя се базира на различни връзки по целия свят и разчита на хиляди доставчици в задачата да бъдат доставени превозни средства за въздушния транспорт.

В същото време проучване на Делойт, проведено през 2020 г., разкрива една доста сложна картина на аерокосмическата индустрия. За разлика от търговското приложение, което намаля чувствително, секторът, ангажиран с отбраната, продължава да регистрира ръст.

Увеличаването на заплахите за сигурността осигури растеж на отбранителния сектор през 2019 г., когато правителствата по целия свят бяха принудени да увеличат разходите за отбрана. Тенденцията продължи и през 2020, което предизвика нарастване на тези разходи с 3 до 4% (предимно в САЩ, Китай и Индия), достигайки приблизително 1,9 трилиона щатски долара.

За разлика от отбраната, доставките в търговската авиокосмическа промишленост намаляха чувствително през 2019 г. Тази тендеция се запази и в началото на настоящата 2020 г., като сред основните причини за това бяха проблеми, свързани с производството. Очаква се обаче пазарът в областта на търговската авиация бързо да се възстанови, като производството на самолети достигне 40 000 броя през следващите 20 години.

Този сравнително сложен пазар, промените и силната конкуренция ще определят процесите в логистиката и управлението на веригата за доставки в сектора на аерокосмическата индустрия. Според експертите сега е моментът логистиката и вземащите решения по веригата на доставки в сектора да се подготвят за прогнозирания растеж и за очакваните предизвикателства.

За целта обаче е важно дълбокото разбиране и познаване на процесите и тенденциите, които текат в индустрията.

 

Източници на суровини

Производството на самолети изисква много различни видове метали, включително алуминий, мед, стомана, титан, манган, хром, никел и др. Тъй като находищата и извличането на тези материали са разпръснати по целия свят, набавянето им може да бъде трудно, а закъснялата доставка или недостатъчното качество могат да повлияят върху сроковете за производство.

Неметалните суровини от своя страна (включително химикали, каучук, дърво, пластмаси и текстил) допълнително усложняват процеса на доставка.

Когато търсят доставчици подизпълнители, хората, ангажирани с доставките за аерокосмическата индустрия трябва да имат предвид различни фактори като разходи, спецификации на материалите, срокове за доставка, видове транспорт и евентуални промени в международните търговски споразумения. Всичко това изисква сериозно планиране и подготовка за логистиката.

 

Рискове от прекъсване на доставките

Незадоволителното снабдяване – независимо дали е свързано с доставката на суровини или доставката на самия продукт – винаги представлява риск за аерокосмическата индустрия поради съществените и на практика неограничени възможни смущения, като неправилно прогнозиране на търсенето и ценообразуването, политически и геополитически проблеми, промени в дизайна и редица други.

Най-често прекъсването на доставките на въздухоплавателни средства се реализира под формата на изоставане в поръчките, причинено от гореспоменатите проблеми, свързани с производството.

За предотвратяване или поне намаляване на прекъсването на доставките е необходим двустранен подход. В краткосрочен план трябва да се планират покупки на месечна, тримесечна и годишна база. В дългосрочен план е добре да се осигурят 5 до 10-годишни договори с основни и второстепенни доставчици.

Мениджърите по доставките в аерокосмическата индустрия трябва също така да се опитат да създадат положителни дългосрочни отношения със своите доставчици, които започват с разбиране на бизнеса на доставчика и завършват със съвместна работа по преглед на пазарните тенденции и източниците на разходи с цел намаляване на рисковете.

 

Новопоявяващи се технологии и модернизация

Аерокосмическата индустрия се бори да не изостава от съвременните постижения като стандартизация, изкуствен интелект и автоматизация, особено след като потенциалните последствия от провала в тези направления са толкова големи.

В някои случаи може да се наложи изтегляне и замяна на нови продукти или части, както се случи с турбовентилаторните двигатели на Pratt & Whitney в самолетите A320one на Airbus Group SE. Въпреки че този софтуерен бъг беше уловен преди да нанесе големи щети, той все още поставя аерокосмическата компания по-назад в производството и струваше значителни финансови разходи и намалена репутация на производителя.

В други, по-драматични случаи една неуспешна нова технология може да се окаже дори фатална, както се случи с катастрофиралите самолети на Lion Air през 2018 г. и на Ethiopian Airlines през 2019-а поради дефектна нова компютърно контролирана система за стабилност на Boeing 737 Max.

 

Съхранение и работа с големи материали

В аерокосмическата индустрия са необходими безброй компоненти и части, които обикновено се различават значително по размер. В този случай дори простата задача за безопасно повдигане, инспектиране и съхранение на по-големите и по-тежки части може да изисква много пространство и дори специализирано оборудване.

В същото време основна тенденция в индустрията е, че тя се нуждае от тези части в кратки срокове, което означава, че организацията на съхранение и достъпността са ключови.

 

Ролята на логистичните доставчици в аерокосмическата индустрия

Всички тези фактори налагат сериозни изискванията към логистиката и веригата на доставки в аерокосмическата индустрия. Сред тях изключително важни са складирането и наличното складово пространство, което предлага доставчикът, гъвкавите възможности за управление на запасите, доставката точно навреме с цел бързо задоволяване на търсенето и редица други.

Важна тенденция в случая е изнасянето на аутсорсинг на веригата на доставки. Все по-често в индустрията се осъществява коопериране между логистични компании и производители на въздушни превозни средства с цел разработване на модерни и бързи логистични и транспортни системи и разработка на логистични планове, които да подпомогнат в значителна степен бизнеса в авиоиндустрията.

Тъй като доставчиците на логистични услуги продължават да инвестират в своите инфраструктури, като същевременно добавят роботизирани системи, Интернет на нещата (IoT) и автоматизация на складовете към своите модерни технологични възможности, можем да очакваме да видим все повече авиокомпании, които ползват успешно техния опит в логистиката и транспорта.

В унисон със своята визия и мисия АИТ Логистик следва най-новите тенденциите в бранша и подобрява непрекъснато своите процеси и услуги.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии