Продължава събирането на капачки с благотворителна цел в металното сърце, дарено от АИТ Интернешънъл Транспорт