Общи условия

Добре дошли на ait-trans.com!

 
Тези общи условия описват правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на АИТ Интернешънъл Транспорт, намиращ се на www.ait-trans.com.

Достъпвайки този уебсайт, Вие приемате тези общи условия. Не продължавайте да използвате ait-trans.com, ако не сте съгласни с посочените на тази страница Общи условия. Нашите Общи условия са създадени с помощта на Terms and Conditions Generator. https://www.termsandconditionsgenerator.com
 
Следващата терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Защита за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за вас, лицето, което влезете в този уебсайт и отговаря на Общите условия на компанията. „Компанията“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“ се отнася до нашата компания. „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за самите нас. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и обмислянето на плащането, необходими за извършване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото право на България. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.
 
Бисквитки
Ние използваме бисквитки. С влизането на ait-trans.com Вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на AIT International Transport.
Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да подобрят функцията на сайта и за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.
 
Лиценз
Освен ако не е посочено друго, АИТ Интернешънъл Транспорт и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на ait-trans.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от ait-trans.com за Ваша лична употреба, подложени на ограничения, определени в настоящите общи условия.
Не трябва да:
     - Публикувайте материали от ait-trans.com
     - Продавате, давате под наем или сублицензирате материали от ait-trans.com
     - Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материали от ait-trans.com
     - Преразпределете съдържание от ait-trans.com
 
Следните организации могат да направят връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:
     - Правителствени агенции;
     - Търсачки;
     - Новини организации;
     - Дистрибуторите на онлайн директории могат да свързват нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други изброени фирми; и
     - Акредитирани бизнеси в цялата система, освен да търсят организации с нестопанска цел, търговски центрове за благотворителни организации и групи за събиране на благотворителни фондове, които може да не са хипервръзки към нашия уебсайт.
Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, към публикации или друга информация за уебсайта, стига връзката: (a) по никакъв начин да не е измамна; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.
 
Можем да разгледаме и одобрим други заявки за връзка от следните видове организации:
     - общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;
     - сайтове на общността dot.com;
     - асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
     - онлайн дистрибутори на директории;
     - интернет портали;
     - счетоводни, правни и консултантски фирми; и
     - образователни институции и търговски сдружения.
 
Ще одобрим заявките за връзка от тези организации, ако решим, че: (а) връзката не би ни накарала да изглеждаме неблагоприятно; (б) организацията няма отрицателни записи при нас; в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на AIT International Transport; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин не е измамна; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.
Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка с нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до AIT International Transport. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за връзка, както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да свържете нашия уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към който искате да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.
 
Одобрените организации могат да имат връзка към нашия уебсайт, както следва:
     - Чрез използването на нашето корпоративно име; или
     - Чрез използване на единния локатор за ресурси, свързан към; или
     - Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт, което е свързано с това има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.
 
Не се разрешава използването на логото на AIT International Transport или други снимки при отсъствие на лицензионно споразумение за търговска марка.
 
iFrames
Без предварително одобрение и писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по никакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.
Отговорност за съдържанието
Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. В никакъв уебсайт не трябва да се появяват връзки или съответно връзки, които могат да се тълкуват като нецензурни, нецензурни или престъпни или които нарушават, по друг начин нарушават или застъпват за нарушаване или друго нарушение на правата на трети страни.
 
Запазване на права
Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие приемате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези условия и тази политика по всяко време. Постоянно свързвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и следвате тези обвързващи условия и условия.
 
Премахване на връзки от нашия уебсайт
Ако намерите някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни уведомите всеки момент. Ще разгледаме молбите за премахване на връзки, но не сме задължени да го правим.
Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава на разположение или че материалите на уебсайта се актуализират.
Ограниченията и отговорността, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: а) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, възникнали в договор и нарушаване на законово задължение.
 
Докато уебсайтът и информацията и услугите на него се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.