Ролята на дроновете за технологичното развитие в логистичния сектор

Дроновете се задават на хоризонта – не само в значими проекти за гражданска защита (при реакция на пожари, наводнения и др.) и в разнообразни индустрии като нефтената и електропромишлеността, където на практика може да спасяват животи, заменяйки опасната ръчна работа на техниците, но и в транспорта и логистиката. Скептицизмът относно широката приложимост на безпилотните летателни апарати в логистичните бизнес модели е обясним, но практиката го опровергава – водещи компании в сектора вече експериментират с тази новопоявяваща се технология. И макар че не можем да предвидим дългосрочното развитие на тази технология в сектора, можем да се спрем върху ползите и недостатъците ѝ в настоящето и да си представим мястото ѝ в индустрията през следващото десетилетие.


Ползи от дроновете за логистичния сектор

Основни ползи от иновативната технология за транспорта и логистиката са по-ниските оперативни разходи и разходи за доставка. В тази връзка се очаква през следващото десетилетие доставчиците на малки пратки до личен адрес най-пряко да наблюдават ползите от технологията. Дроновете за въздушна доставка, които вече намират приложение в страна като САЩ например, се очаква да доставят пакети от склада директно до клиента в рамките на 30 минути и дори по-малко. За целта се използват дронове с автономно задвижване, насочвани от GPS системи, които могат да пренасят стоки с тегло до 2 кг. Друго предимство на дроновете е, че намаляват вредните емисии, свързани с превоза на стоки, тъй като са задвижвани изцяло от електроенергия.

Първите компании в логистичния сектор, които възприемат дроновете, драстично ще съкратят разходите си за транспорт, и по-конкретно капиталовите си разходи, свързани с поддръжката на автомобилен парк – разходи за поддръжка, гориво, застраховки и др. Това от своя страна ще доведе до намаление на разходите за доставка, като от опита на световните компании става ясно, че разходите биха могли да станат с над 80 на сто по-ниски. И не на последно място, по-ниските разходи за транспорт ще дадат възможност на компаниите от сектора да намалят и предлаганите цени за доставка към крайния клиент.


Дроновете ще увеличат ефективността на работата вътре в складовете

Наред с доставките до крайния клиент, безпилотните летателни апарати биха могли да променят начините, по които складовете извършват ключовите си операции. Например дронове биха могли да обикалят складовете и да извършват видеонаблюдение с цел безопасност на стоките. Също така, те биха могли да послужат за ускоряване процесите по получаване и съхраняване на стоките в складовете, които са свързани с усилен труд и високи разходи. Леки дронове биха могли да се използват като алтернатива на конвейерните ленти и мотокарите при получаване и разпределяне на стоките за съхранение.


Доставка със скоростта на едно щракване с мишката

Дроновете имат потенциала напълно да трансформират традиционните методи на доставка – само с щракване на мишката ИТ системата може да организира доставката, като нареди на дрона да вземе поръчката, да я натовари и да се отправи директно към клиента. Това позволява да се намалят ежедневните предизвикателства в сектора на транспорта и логистиката.


Спънки по пътя на дроновете в логистиката

Както всяка нововъзникваща технология, в редица отношения дроновете все още не са усъвършенствани. Така например в момента те нямат обхвата, необходим за ефективен отговор на всички предизвикателства в транспортния сектор и логистиката – наред с ограниченията в теглото на пратките и късите разстояния, дроновете все още са крехки и са необходими висококомпетентни техници и оператори за управлението им. И не на последно място, дроновете са уязвими срещу кибератаки. С развитието на технологията се очаква тези проблеми да бъдат решени. Както в разработката на смартфони има големи разлики между днешните устройства и тези отпреди пет години, очаква се и дроновете да бъдат бързо подобрени. Разработката на безпилотни летателни апарати за цивилни цели е на крачка от достигане и дори надвишаване скоростта на усъвършенстване на смартфоните.

И така, след десетилетие дроновете вероятно ще имат значима роля в логистичните дейности по цял свят, като се очаква да ги подобрят в редица отношения. Въпреки че дроновете не биха могли да заменят автомобилните паркове на транспортните компании, през следващото десетилетие ще наблюдаваме все по-сериозното им навлизане в индустрията.

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии