Пет световни нововъзникващи тенденции в международния транспорт и логистиката

2020 г. бе една от най-трудните, непредвидими и изпълнени с предизвикателства години в най-новата история на човечеството. Промените в личния и професионалния живот на всички нас продължиха и през настоящата година, макар и вече в голяма степен да бяха загубили ненадейността, с която ни връхлетяха през предходната. И докато някои промени в потребителската ни култура (как купуваме и работим например) ни “бутнаха” с няколко години напред, с други изостанахме – например в борбата срещу световния глад, за което допринесе и фактът, че транспортната индустрия бе силно засегната от ограниченията в новата пандемична ситуация. Именно това обаче предизвика и шеметното развитие на сектора в непосредствен отговор на всички нововъзникващи усложнения. В резултат се появиха и нови тенденции, затвърждаващи предходни наблюдения и важни за бъдещото развитие на сектора. Нека се спрем на някои от тях.

 

Тенденция 1: “Кръгова” логистика

Кръговата верига за доставки започва да заменя линейната, а компаниите, които се възползват от тази тенденция, в дългосрочен мащаб се радват на по-ниски разходи, намаляване на отпадъците, както и на възможност за по-широк обхват на действие по отношение на опазването на околната среда. Основна причина за възприемането на този подход са по-строгите регулации на рециклирането и изхвърлянето на отпадъците, както и естествено – увеличаващите се искания на клиентите, които все повече се интересуват от своя екологичния отпечатък и от този на компаниите, чиито продукти потребяват.  

Екосъобразността отдавна е водеща тенденция, но едва сега напуска отдела за бизнес развитие на компаниите и се превръща във водеща инициатива на целия бизнес и обществото. Според най-нови проучвания на световните анализатори компаниите, които инвестират в кръгова верига на доставка, се разрастват почти 6 пъти по-бързо от онези, които не са възприели модела.

 

Тенденция 2: Устойчивост на веригите за доставка

Устойчивостта на веригите за доставка се превърна в централна тема в транспортния бизнес в началото на пандемията. Тенденцията да се създават повече регионални вериги за доставка, в които производството е по-близо до пазара, се обсъждаше още преди десетилетие, но поради COVID-19 бързо намери място в новите условия на работа. Първоначалната причина да се използват ресурсите на чуждестранната ниско платена работна ръка и произведените продукти да се доставят до потребителските пазари беше основателна преди веригите за доставка в голяма степен да се автоматизират. С все по-голямата автоматизация на производството цената на труда се превръща в по-малко перо от енергийните разходи, данъците, фискалната стабилност и други фактори, които се оказват ключови при вземането на решения.

Технологията на 3D печата също може да окаже положително въздействие върху веригите за доставка. Благодарение на възможността за бързо производство на продуктите 3D печатът отговаря и на очакването на клиентите за по-кратки срокове на доставка, подобно на технологии като интернет на нещата, големи данни, прогнозен анализ и изкуствен интелект, на част от които подробно сме обърнали внимание в нашата рубрика “Новини”. Всички те осигуряват много по-бърза възвръщаемост на инвестицията и трансформация, както и висока ефективност. Това води не само до по-голяма устойчивост на веригите за доставка, но и до по-голямата им гъвкавост и ценова ефективност, без брак и свръхпредлагане.

 

Тенденция 3: Автоматизиране на складовите процеси

През настоящата година водеща тенденция в транспортната индустрия е автоматизацията на ръчния труд, която би разрешила редица проблеми в складовете, свързани с наблюдението, получаването и изпращането на продукти, и би намалила разходите на компаниите за сметка на удобството.

В някои компании използването на роботи за управление на товарите спомага двойно да се намали времето за изпълнение на процесите. В някои страни например редица куриерски фирми използват автоматизирани терминали за изпращане на пратки, за да спестят време от ръчно сортиране. Тези терминали са пример за успешна интеграция на автоматизацията в складовете – тенденция, постепенно обхванала целия логистичен пазар.

 

Тенденция 4: Новото нормално са многоканалните услуги и безконтактните доставки

Днешните клиенти държат на гъвкавостта, когато правят поръчки. Затова и компаниите, които могат да предложат многоканална услуга, са онези, които най-добре могат да отговорят на нуждите им. Независимо дали клиентите пазаруват онлайн, или в магазина например, те настояват за опции – различни възможности за доставка, включително безконтактна (доставка до врата) или доставка до друго място, без достъп до дома. Многоканалният подход е персонализирана услуга, предлагана съвместно от маркетинг отдела, отдела по продажби и логистичния отдел. Логистичните компании и веригите за доставка отговарят за последователното изпълнение на поръчките по всеки канал. Безконтактните доставки са новото нормално и предоставят разнообразни възможности, предизвикани от желанията на клиента да избегне физически контакт. Необходимостта от такива доставки ще тласне пазара към роботизирани доставки и приложения, базирани на изкуствен интелект. 

 

Тенденция 5: Технология и 5G

Въпреки COVID-19, в световен мащаб вече се наблюдават ползите от 5G, като приложенията на технологията са множество и широко разпространени. Вероятно 5G ще промени бизнес средата такава, каквато я познаваме, тъй като най-накрая ще разкрие пълния потенциал на интернет на нещата. Товарите може да се оборудват с евтини енергийно ефективни датчици и да се проследяват от завода през целия процес на доставка до склада и рафтовете в магазина, за да се създаде надежден запис за разноса на продукта. Сред най-иновативните употреби на 5G е автономният транспорт, който би оказал огромно въздействие върху логистичната индустрия.

 

Във времето на големи трансформации е необходимо транспортните компании да умеят все по-ловко да интерпретират и анализират информацията, за да предлагат нови решения. Ето защо се търсят кадри с голяма гъвкавост, които да подхождат с любопитство към заобикалящия ги свят. Ние от АИТ Интернешънъл Транспорт разполагаме с висококомпетентен екип, който може да намери индивидуално решение за всяко транспортно задание, и следим с интерес световните тенденции, за да обновяваме непрекъснато портфолиото си с всички услуги, необходими на съвременните клиенти както във време на подем, така и във време на изпитания.

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии