Групажни превози – оптимални решения за малки товари

В последните години плавно се развива тенденцията за все по-голямо търсене на групажен транспорт. Немалко бизнеси имат потребност за превоз на малки и средни товари или се нуждаят от доставка на единично пале от своите стоки и готова продукция преди да договорят доставката на цялата партида. Услугата набира популярност не само сред производители и търговци, но и сред компании в различи сфери, които развиват своята дейност извън рамките на страната.

 

Изгоден транспорт и по-добра рентабилност за клиента

Повече от 24 години АИТ Интернешънъл Транспорт предлага транспортни услуги с високо качество, съобразени със специфичните изисквания на клиентите. Разбирането на бизнеса и доброто познаване на неговите потребности неизменно води организирането на групажни линии, които компанията развива в съответствие с актуалните тенденции.

Основна цел на АИТ Логистик е осигуряването на икономически изгоден транспорт, който да бъде предпоставка за по-добра рентабилност за клиента. Превозът на товари с по-малък обем, които не запълват вместимостта на целия камион, на практика позволяват разпределянето на разходите с няколко изпращача, избрали една и съща дестинация.

АИТ разработва оптимални транспортни маршрути, вземайки под внимание характеристиките на товара, за да предложи възможно най-добрата цена и срок за доставка. Съобразявайки всички фактори за определяне на стойността на превоза и индивидуалните потребности на клиента, компанията предлага атрактивни оферти за компаниите, които обслужват. Доставката на партидите се изпълнява в съответствие с договорените условия и времеви рамки, като клиентът има на разположение опцията за проследяване на пратката.

Освен ценова ефективност, съществено предимство на услугата е регулярното пътуване на групажи по най-търсените дестинации: Испания, Португалия, Франция, Германия, Австрия, Чехия, Белгия, Холандия и обратно до България.

 

Широк набор от възможности в полза на клиента

Важен аспект за клиента е и начинът на събирането на пратките. За максимално улеснение и удобство, той може да избере дали сам да организира транспорта до база на АИТ или да заяви вземане на стоките. Като лидер в експресния транспорт, АИТ предлага експресни доставки по релации на групажните си линии. Това прави услугата още по-предпочитана и гарантира на бизнеса решение в ситуации, които изкискват своевременни действия. В допълнение АИТ извършва групажен транспорт на ADR товари с ниска степен на опасност, като аерозолни флакони, предмети и вещества, съдържащи запалими съставки.

 

Услуга с нарастващо търсене

Групажните линии са една от областите, които АИТ Логистик развива успешно от години, а сред целите на компанията е и поставяне на още по-силен акцент върху услугата. Високата добавена стойност за бизнеса, в съчетание с по-ниските разходи и допълнително удобство, сочат, че тяхната популярност и търсене все повече ще нарастват. Именно, за да отговори на нуждите на пазара, компанията планира да разшири дестинациите, като предложи групажен транспорт в цяла Европа. АИТ Логистик полага усилия да привлече повече клиенти, които да се възползват от ефективността и ценовите предимства на групажния транспорт, работейки качествено и компетентно.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии