Комплексни логистични решения за вашия бизнес

Професионално обслужване и високо качество с отговорност към всеки клиент

 

АИТ Интернешънъл Транспорт е водеща компания в областта на международния транспорт и логистиката, която предлага пълен набор от идеално стиковани услуги, обединени в ефективно комплексно решение. Фирмата осигурява качествено обслужване на всеки един етап - от приема на заявката до дистрибуцията до заявената дестинация. С над 20 години присъствие на пазара на транспортни услуги, високопрофесионална работа и много доволни клиенти, днес АИТ е добре разпознаваем, коректен и уважаван партньор, както за цялостна логистична грижа, така и за отделните услуги, които компанията непрестанно подобрява и допълва. Осигурявайки надеждност и ефективност на всички процеси, комплексното обслужване, предоставяно от АИТ Интернешънъл Транспорт, спестява време и ресурси на крайния клиент.

 

Грижа за поверените стоки още с постъпване и приемане на заявката

Процесът стартира с организиране на транспорт за вдигането на стоките и доставката им до базата на АИТ. За максимално улеснение и удобство, клиентът може да избере дали сам да организира процеса или да го довери на фирмата.

„Достатъчно е клиентът да достави стоката до базата и от там отговорността за нея се поема от нас“, уверяват от АИТ Логистик – логистичното звено на компанията.

При приемане на материалите или готовата продукция задължително се извършва проверка за съответствие на заявените и доставените количества по артикули, бройки и палета. Основно правило в работата на екипа е грижата за поверените стоки, затова при констатиране на несъответствие или при установени повреди клиентът своевременно се известява с подробно описание и снимки.

 

Съхранение в модерна складова база

Разположена на 3000 кв. м площ в индустриална зона “Тракия”, складовата база на АИТ Логистик е оборудвана със съвременни стелажи и товаро-разтоварна техника. Според изискванията и нуждите на индивидуалната заявка, преди или след приемането за съхранение АИТ предлага извършването на допълнителни складови операции като: препалетизиране, разделяне на стоки по палети, фолиране, чемберосване и етикиране.

Следенето на наличностите се извършва посредством съвременен складов софтуер, специално създаден за нуждите на компанията в съответствие с добрите световни практики. Благодарение на неговото интегриране със складовите операции, клиентите получават ежедневна справка за текущи количества и движения на своите стоки, а проследяването им е възможно във всеки момент и гарантира максимално добро обслужване.

 

Ефективно групиране според нуждите на клиента

Групирането обединява дейности, които изискват прецизност и внимание към всеки детайл, за да се гарантира абсолютно точно комплектуване на стоки по различните критерии, зададени от клиента. Чрез този процес се организира транспортиране на партидите на един подател към различни дестинации при спазване на точните изисквания за индивидуално разделение на пратките. Услугата включва сортиране, претегляне, оформяне на товари за доставка, опаковане и етикетиране, които се прилагат според необходимостта за различните партиди. Една от важните съпътстващи функции на този етап е извършването на контрол на стоките.

Спектърът от услуги на АИТ включва и групажни превози на пратки, които се комисионират в едно превозно средство. Тяхното сериозно предимство е намаляването разходите за клиента, а честото отпътуване на пратките и широкият избор от дестинации от своя страна осигуряват гъвкавост и удовлетворяват максимално специфичните клиентски нужди. 

 

Успешна експедиция за отлични резултати

При заявено желание от страна на клиента за извеждане на продукция от логистичния център АИТ Логистик поема дейностите по организиране за изпращане. Това включва подготовка и предаване на стоките за превоз до определено местоназначение. Услугите, които логистичната компания предлага в рамките на експедицията, се извършват надеждно и своевременно. Те обединяват маркиране на пратките, съхраняване до натоварването, превозване от склада до отправния пункт и съставяне на транспортните документи.

„Поставяме силен акцент върху крос докинг услугите. Това са услуги, предоставящи висока добавена стойност за бизнесите, които обслужваме. Те осигуряват допълнително удобство за клиентите и спестяват разходи, поради което тяхната популярност и търсене все повече нарастват“, споделя Лука Бенев, Мениджър Логистика.

 

Надеждна дистрибуция

Повече от 20 години АИТ Интернешънъл Транспорт предлага оптимални транспортни схеми, като поддържа високи стандарти на обслужване и гъвкавост на предлаганите решения. Компанията е сред водещите фирми за сухопътен автомобилен транспорт у нас и в чужбина, с лидерски позиции в експресната доставка на комплектни стоки. Фирмата предлага транспорт в България, всички страни от Европейския съюз и Турция. Опитът и отговорността към всеки процес позиционират марката като доверен партньор в дългогодишен аспект.

 

Всички ежедневни заявки за дистрибуция се обработват с внимание и при стриктно управление на координацията на дневните планове. Особено внимание се отделя на необходимостта някои материали да се доставят в точно определен час. Това е от изключителна важност за клиентите от индустриалните производства, при които всяко закъснение може да наруши нормалният производствен процес.

 

„Полагаме усилия да привлечем повече клиенти, които да ни се доверят за цялостната организация на доставки до всеки от техните контрагентите в страната или чужбина, като покриваме изцяло техните указания и изисквания. За да отговорим максимално пълно на нуждите им, осигуряваме транспорт на доставки по суша и въздух, предлагайки по този начин цялостно логистично решение за компаниите, които избират АИТ за свой доверен логистичен партньор“, коментира Лука Бенев, Мениджър Логистика за посоката на бъдещето развитие на комплексното обслужване.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии