Стандартът Euro 6, или как транспортът може да бъде екологичен

Нормите за емисии в Euro стандарта определят максималните граници за определени вредни газове и прахови частици, които превозното средство може да отделя

 

Автомобилният превоз на товари е най-масово използваният начин за пренос на стоки както в рамките на дадена държава, така и на територията на цели континенти. В същото време поради интензивността на този вид транспорт той се оценява като един от сериозните замърсители на околната среда в световен мащаб, отговорен за част от отделяните парникови газове и вредни емисии. Според анализаторите, 30% от емисиите на въглероден диоксид (CO2) в транспорта като цяло се дължат на товарния транспорт. В същото време автомобилният транспорт е отговорен за отделянето на голямо количество токсични изгорели газове. Именно с цел ограничаване на тези газове, ЕС разработва и активно прилага стандарта Euro. Благодарение на европейската регулация, днес автомобилите и товарните превозни средства, продавани в Европа, са обект на строги ограничения върху емисиите на изгорели газове.

 

Ограничаване на емисиите на въглероден диоксид

Статистически данни, публикувани преди време от Европейската комисия, показват, че леките автомобили и лекотоварните превозни средства са произвели около 15% от емисиите на CO2 в Европейския съюз за 2016 г. Заедно с това, пак по данни на ЕК, тежкотоварните превозни средства, които включват камиони и автобуси с общ товар над 3,5 тона, са отговорни за около една четвърт (25 на сто) от емисиите на CO2 от автомобилния транспорт в Евросъюза и за около 5% от общите емисии на въглероден диоксид в ЕС.

С цел намаляване на вредните емисии от въглероден диоксид от превозните средства, през 2013 г. Европейският парламент прие решение за ограничаване на отделяните от лекотоварни автомобили CO2 газове в атмосферата. С този регулаторен акт са определени задължителни нива за емисиите на въглероден диоксид за автомобили и микробуси. Според тях през 2021 г. всички леки автомобили трябва да отделят 95 g/km CO2, а микробусите – 147 g/km.

Няколко години по-късно, през май 2018 г., Европейската комисия прие друг регламент, определящ първите в ЕС стандарти за емисии на въглероден диксид за тежкотоварни превозни средства. Този документ предвижда двуетапно намаление на CO2 емисиите – 15% намаление на отделяния въглероден диоксид до 2025 г. спрямо 2019 г. и 30 на сто намаление до 2030 г.

 

Европейският стандарт Euro за изгорени токсични газове

Европейската регулация за изгорените токсични газове води своето начало от 1970 г., когато е приет европейският регламент 70/220/EEC за лекотоварни автомобили и регламентът 88/77/EC, определящ стандартите за тежкотоварни камиони и автобуси.

По-късно, през 1991 г. за пръв път е въведен стандартът Euro с приемането на Euro 0 (с арабски цифри) за лекотоварни превозни средства. Година след това, през 1992 г., влиза в сила и стандартът Euro I (с римски цифри) за тежкотоварни превозни средства.  

От 2014–2015 г. действащият стандарт за различните типове автомобили става Euro 6, който е валиден и до днес. Нормите за емисии в Euro стандарта определят максималните граници за определени вредни газове и прахови частици, които превозното средство може да отделя. Основни сред тях са азотните оксиди, въглеродните оксиди, въглеводородите и фините прахови частици.

С развитието на законодателството през годините технологичните иновации помагат значително за покриване на по-строгите изисквания за емисиите на превозните средства, налагани от Euro стандарта. Тук трябва да споменем технологии като променливо време на вентила, директно впръскване на горивото и подобрени и силно усъвършенствани системи за управление на двигателя. Важна роля имат също така системите за последващо третиране на отработените газове, при които двигателят и решението за последващата обработка на изгорените газове са проектирани като една система. От своя страна новите дизелови автомобили и камиони вече са снабдени с филтри за твърди частици с цел да посрещат изискванията на новите стандарти Euro 6/VI. Много транспортни камиони използват също така селективна каталитична редукция (SCR) в комбинация с течен реагент AdBlue за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели, с което се постига сериозно намаляване на емисиите на азотни оксиди. Въпреки че SCR технологията е налична при по-големите дизелови автомобили с цел покриване на изискванията на Euro 6, редица производители използват различни технологии за намаляване на азотните оксиди, като например NOx катализатори и други.

Транспортната  индустрията ще продължи да развива иновациите и да прави сериозни инвестиции в областта на екологичните решения, категорични са експертите. Тази индустрия взима все по-активно участие в дискусиите, посветени на Euro стандартите, включително и при обсъждането на параметрите на стандарта Euro 6 за лекотоварни и Euro VI за тежкотоварни превозни средства. Европа от своя страна ще продължава да насърчава чрез регулациите обновяването на автомобилния парк на компаниите от сектора с иновативни технологични решения. Това ще доведе не само до значително подобряване на качеството на въздуха, но и ще спомогне за стимулиране на икономиката, смятат специалистите.

Емисии изгорели газове за лекотоварни МПС с маса 1760–3500 kg, g/km (таблица)

Стандарт

Дата

CO

THC

NMHC

NOx

HC+NOx

PM

P [#/km]

Дизел

   

Euro 1

1 октомври 1994

6,9

-

-

-

1,7

0,25

-

Euro 2

1 януари 1998

1,5

-

-

-

1,2

0,17

-

Euro 3

1 януари 2001

0,95

-

-

0,78

0,86

0,10

-

Euro 4

1 януари 2006

0,74

-

-

0,39

0,46

0,06

-

Euro 5a

1 септември 2010

0,740

-

-

0,280

0,350

0,005

-

Euro 5b

1 септември 2011

0,740

-

-

0,280

0,350

0,005

6×1011

Euro 6

1 септември 2015

0,740

-

-

0,125

0.215

0,005

6×1011

Бензин

   

Euro 1

1 октомври 1994

6,9

-

-

-

1,7

-

-

Euro 2

1 януари 1998

5,0

-

-

-

0,7

-

-

Euro 3

1 януари 2001

5,22

0,29

-

0,21

-

-

-

Euro 4

1 януари 2006

2,27

0,16

-

0,11

-

-

-

Euro 5

1 септември 2010

2,270

0,160

0,108

0,082

-

0,005

-

Euro 6

1 септември 2015

2,270

0,160

0,108

0,082

-

0,005

6×1011

Източник: Wikipedia

Развитието на стандарта Euro продължава с обсъждания в специалната консултативна група на ЕК относно бъдещите регламенти след Euro 6 и Euro VI. Паралелно с това се разработват алтернативни решения във връзка с намаляването на вредните емисии от транспортните средства. Такива са например използването на алтернативни горива, като биогориво, природен газ, електричество и други. Според експертите това ще доведе до намаляване на емисиите на азотни оксиди със 70 на сто при използване на природен газ, нулеви емисии при използване на електрически автомобили и поне 50 на сто по-малко емисии на CO2 при използване на биогориво. Тези технологии обаче все още са въпрос на бъдеще. Засега стандартът Euro 6 остава реалното работещо средство при превозните средства за намаляване на замърсяването и опазване на околната среда.

Вярна на своята визия за отговорност към природата и околната среда, АИТ Интернешънъл Транспорт инвестира сериозно в нови екологични решения. С тази цел транспортната компания подмени целия си автопарк с влекачи, отговарящи на Euro 6.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии