Новите технологии, които трансформират транспорта

От автоматизирани камиони до електрически превозни средства – новите технологични решения предефинират транспортната и логистичната индустрия

 

Неоспорим факт е, че днес сме по-свързани от всякога. През последните 30 години бързият възход на глобализацията напълно трансформира световната икономика, създавайки взаимосвързана търговска мрежа и задвижвайки производството на нови стоки и услуги. Нарастването на международната търговия предостави доходоносни възможности за бизнеса с цел увеличение на печалбите. Подобно на много други индустрии, транспортният и логистичен сектор също получи сериозни предимства от тази тенденция. Процесът обаче е двустранен. Не можем да не се съгласим с твърдението, че глобализацията е възможна в мащаба, наблюдаван днес, до голяма степен благодарение на иновациите и инвестициите, които правят транспортните и логистични компании. Тяхната визия за бъдещето и иновативно мислене оформят света на международната търговия такъв, какъвто го познаваме.

Изиграли безспорно важна роля в процеса на развитието на световната търговска мрежа, днес транспортните и логистични компании продължават да са ключов фактор на международния пазар. Тази индустрия остава важен движещ елемент в сложната световна търговска система – без нея цялата екосистема ще рухне. А ключовата й позиция през годините се затвърждава и развива благодарение на адекватния й и навременен отговор на най-новите технологични постижения и на променящите се очаквания и нужди на клиентите.

Днес транспортните и логистични компании са изправени пред историческа промяна – с вълнуващи разработки, които носят нови възможности, но и предизвикателства. Цифровизацията трансформира индустриите по целия свят и логистичният бизнес не е изключение. От дронове и напълно автономни камиони до изцяло електрически превозни средства, индустрията върви към вълнуващо бъдеще, но компаниите трябва да гарантират, че са готови да се справят с бързо променящите се нужди на клиентите и икономическите предизвикателства, ако искат да останат на крачка пред конкурентите си.

 

Иновациите, които движат транспорта

Дигитализацията все повече завладява транспортната и логистичната индустрия и новите технологии бързо преоформят пазара, засягайки всеки етап от веригата на доставки и спомагайки за намаляване на разходите и подобряване на ефективността. В много отношения логистиката е индустрията, силно отворена към автоматизация и към внедряване на IoT (Интернет на нещата) решения. Успешната интеграция на IoT технологии може да донесе множество предимства за логистичните компании, включително намаляване на закъсненията в транспорта, на грешките на операторите, предотвратяване на слабия мониторинг на товари, на ИТ авариите и кражбите, като заедно с това ефективното използване на големите данни (big data) може да предложи автоматизирани анализи за бизнеса в реално време.

Вероятно най-трансформиращата технология за индустрията са автономните автомобили. Въпреки че до ефективното внедряване на автономни превозни средства ще минат още доста години, в последно време е постигнат значителен напредък в тази област. Редица стартиращи и утвърдени транспортни компании инвестират сериозно в технологията, което показва, че тя ще играе решаваща роля в бъдещето на индустрията. Автономните превозни средства не само ще осигурят по-екологичен транспорт, но също така ще намалят значително разходите, като същевременно ще предложат решение на наболелия проблем с недостига на шофьори. Освен това автономните превозни средства ще позволят по-ефективното използване на движението в конвой (platooning) – техника, при която превозните средства се движат в конвой, за да спестят гориво и да намалят емисиите. Това намалява броя на необходимите шофьори и според Северноамериканския съвет за ефективност на товарния транспорт предлага спестване на гориво до 4% за водещия камион в конвой от два камиона и до 10 на сто за теглещото превозно средство.

Въпреки че вероятно ще мине още едно десетилетие, преди автономните превозните средства да са обичайна гледка по пътищата, дроновете за доставки вече се използват в някои страни по света. Използването на безпилотни летателни апарати е изключително ефективно за подобряване на сроковете за доставка, особено за клиентите, заявяващи експресни пратки, и може да се окаже жизненоважно за компаниите, които искат да спечелят конкурентно предимство.

 

Индустрията става зелена

В допълнение към развитието на автоматизирани превозни средства, една от най-вълнуващите области на напредък за транспортната и логистичната индустрия несъмнено е нарастването на използването на чистите технологии, и по-конкретно – появата на камиони с ниски емисии и на електрически превозни средства. През септември 2015 г. ЕС въведе стандарта Euro 6 – шестото „въплъщение“ на директивата на Евросъюза за намаляване на вредните замърсители от отработените газове от превозните средства. В АИТ Интернешънъл Транспорт предприехме редица стъпки за намаляване на въглеродния отпечатък на нашата компания, сред които обновяване на автомобилния ни парк с влекачи, отговарящи на Euro 6, както и постигане на висока енергийна ефективност на офисните ни помещения, което намалява разходите за енергия до 30%. 

Следващата стъпка за индустрията ще бъдат електрическите камиони. Въпреки че конвенционалните горива вероятно ще останат основен източник на енергия за камионите за определен период от време – особено за операторите на дълги разстояния – електрическите превозни средства са на път да се превърнат в новото нормално. Всъщност, те вероятно ще отбележат и най-голямата промяна в транспортните средства, откакто моторното превозно средство замени коня и каретата.

С подобряване на производителността на батериите за електрическите автомобили и увеличаване броя на зарядните станции, потребителите ще започнат да преодоляват безпокойството си от липса на станции и ще забравят всякакви страхове, че с батерията не могат да изминат толкова път, колкото с бензовия резервоар. Всъщност, средният пробег на електромобилите е нараснал с 56% само в периода 2011–2017 г.

 

По-сигурни и надеждни вериги за доставки

Новите транспортни и логистични технологии имат не само положително въздействие върху планетата: те също така подпомагат превоза на важни за индустриите опасни материали, както и на продукти на фармацевтичната промишленост и тази тенденция ще продължи. Според изчисления на Световната здравна организация, повече от 50% от ваксините се унищожават в световен мащаб всяка година в резултат проблеми с контрола на температурата, свързани с превоза. През последните години са направени значителни стъпки за подобряване на стандартите, отчетността и прозрачността във веригата за доставки на фармацевтични продукти и продукти за здравеопазването, като засилените регулации ограничават значително загубите в тази област.

Превозите на опасни товари (ADR) са друга област на транспорта, върху която се обръща специално внимание от страна на регулаторните органи и международните и националните разпоредби и върху която транспортните и логистични компании поставят специален фокус. Този вид транспорт изисква спазване на всички мерки и изисквания за сигурност и представлява важен сегмент от транспортната индустрия, които се развива и усъвършенства. АИТ Интернешънъл Транспорт притежава необходимите сертификати и оборудвани превозни средства за подобен вид транспорт. Компанията предлага на своите клиенти транспортиране на специфични товари, класифицирани съгласно "Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе", като извършва превози с ниска спестен на опасност, като аерозолни флакони, предмети и вещества, съдържащи запалими съставки. Транспортните задания се изпълняват от квалифицирани шофьори, успешно преминали специално обучение, за което получават сертификат.

Възможностите за развитие на транспортната и логистичната индустрия в днешния глобализиран свят са необятни и като иновативна компания АИТ Интернешънъл Транспорт работи непрекъснато върху подобряване на своите услуги в крак с актуалните тенденции.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии